vn lao

ທະເລຕາເວັນອອກບໍ່ແມ່ນຂອງຈີນ

12/7/2016

Gareth Evans

MELBOURNE – ອັນທີ່ບໍ່ແປກໃຈວ່າສານກຳມະການປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ (PCA) ຢູ່ທີ່ La Haye ໄດ້ຮັບຮອງ ຂໍ້ໂຕ້ຖຽງຕົ້ນຕໍທີ່ ປີລິບປີນຍົກຂຶ້ນມາໃນຄະດີຮ້ອງຟ້ອງຂອງປະເທດນີ້ຕໍ່ກັບຈີນກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ສົນທິສັນຍາ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍກົດໝາຍທາງທະເລ (UNCLOS) ຢູ່ທີ່ທະເລຕາເວັນອອກ. ໃນການຕັດສີນຂອງຕົນ, ດ້ວຍ ການໃຊ້ຄຳສັບແຮງກວ່າທີ່ຈະລໍຄອຍ, ສານໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຮຽກຮ້ອງທັງໝົດຂອງຈີນວ່າ ທະເລຕາເວັນອອກ ໃນຕົວ ຈີງແມ່ນ  “ໜອງ, ບືງ” ຂອງຈີນ.

PCA ໄດ້ປະກາດວ່າ “ເສັ້ນຍະຫວ່າງເກົ້າຂີດ” ຂອງຈີນ, ເສັ້ນຊາຍແດນທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນແຕ່ຊ່ວງປີ 1940 ມີຄວາມໝາຍ ບົ່ມ ຊ້ອນສະແດງອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງຈີນຕໍ່ກັບ 80% ເນື້ອທີ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ແມ່ນບໍ່ມີພື້ນຖານດ້ານນິຕິກຳໃດ ທັງໝົດ. ສານກໍປະກາດຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການກະທຳດັດແປງເກາະໃນເວລາມໍ່ໆນີ້ຂອງຈີນ, ເພື່ອຫັນບັນດາຫາດແຫ້ງ ເຄິ່ງ ຟູເຄິ່ງຈົມນໍ້າ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມສາມາດສຳລັບການອາໄສເປັນບັນດາເກາະທຽມໂດຍມະນຸດສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍການມີເດີ່ນຍົນ ແລະ ໂຄງດານດໍ່ສ້າງ ອື່ນໆ, ບໍ່ສ້າງຂຶ້ນສິດສຳລັບບັນດາເຂດນ່ານນໍ້າອ້ອມຂ້າງ ຫຼື ສິດຂັດຂວາງເຮືອ ຫຼື ຍົນທີ່ຜ່ານທາງ ນັ້ນ.

images

ບັນດາປະກາດເປັນທາງການຂອງຈີນກ່ຽວກັບເສັ້ນຍະຫວ່າງເກົ້າຂີດຍັງບໍ່ທັນມີເວລາໃດຢືນຢັນຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈີງ ຂອງ ເສັ້ນຊາຍແດນນີ້. ຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ທັດສະນະວ່າເສັ້ນນີ້ສະແດງ “ບັນດາສິດທາງປະຫວັດສາດ”, ຈຳນວນໜຶ່ງຖືວ່າ ນີ້ແມ່ນ “ບັນດາເຂດປະມົງມູນເຊື້ອຂອງຈີນ”, ອີກຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ຄຳປຶກສາວ່າ ເສັ້ນຊາຍແດນນີ້ນຳໃຊ້ເພື່ອສະແດງບັນ ດາໂງ່ນຫີນໃນທະເລຕາເວັນອອກທີ່ຈີນປະກາດສິດອຳນາດອະທິປະໄຕ. ປະກາດທັງໝົດເລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາ ປະເທດ ອື່ນຕ້ອວມີການກະທຳຕອບໂຕ້ຍ້ອນວ່າມັນສະແດງຄວາມພ້ອມຂອງຈີນເພື່ອແນໃສ່ກວມເອົາສິດປະມົງຫາສິ່ງຕ່າງໃນນໍ້າ (ຄືສຳລັບ ອີນໂດເນເຊຍ), ສິດຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນ (ຕໍ່ກັບຫວຽດນາມ), ຫຼື ສິດກັບບັນດາໂງ່ນຫີນໃນພາກພື້ນ.

ຄຳຕັດສີນຂອງ PCA ໄດ້ປະຕິເສດທຸກທັດສະນະວ່າກົດໝາຍລະຫວ່າງຊາດຮັບຮອງເອົາບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງ “ປະ ຫວັດສາດ” ຫຼື “ມູນເຊື້ອ” ທີ່ບໍ່ຕິດພັນໂດຍກົງກັບສິດເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນໃນທະວີບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການເປັນເຈົ້າຂອງ ໄດ້ ຍອມຮັບສຳລັບເກາະແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການຢູ່ອາໄສ, ຄືກັນກັບດີນແດນເທິງທະວີບ, ສ້າງຂຶ້ນເຂດ ແດນນ່ານນໍ້າ 12 ໄມ, ເຂດອະພິສິດທາງເສດຖະກິດ (EEZ) 200 ໄມ ແລະ ສິດຕໍ່ກັບບ່າທະວີບ (ອາດຈະທັບຊ້ອນກັບ ສິດຂອງປະເທດອື່ນ).

ການເປັນເຈົ້າຂອງກຳມະສິດໄດ້ຮັບຮອງຕໍ່ກັບຫີນກ້ອນໜຶ່ງບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການຢູ່ອາໄສ ຫຼື ຫາດແຫ້ງແຫ່ງ ໜຶ່ງພຽງສ້າງຂຶ້ນເຂດແດນນ່ານນໍ້າກວ້າງ 12 ໄມ. ບໍ່ເກີນ. ຖ້າຫາກບໍ່ມີດິນແດນເທິງທະວີບ, ປະເທດໜຶ່ງບໍ່ສາມາດຮຽກ ຮ້ອງເອົາບັນດາສິດຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຕໍ່ກັບທະເລ.

ໂດຍບໍ່ຖືຫົວຊາບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງສິດອຳນາດອະທິປະໄຕທັບຊ້ອນຂອງຫວຽດນາມ, ຟີລິບປີນ ແລະ ບັນດາປະ ເທດ ອື່ນສຳລັບບັນດາໂງ່ນທີນທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ຈີນສາມາດ ແລະ ອາກຈະສືບຕໍ່ການປະກາດວ່າຕົນ ເອງເປັນ ຜູ້ມີ ກຳມະສິດບັນດາເກາະທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການຢູ່ອາໄສ ແລະ ບັນດາຫາດແຫ້ງ ຫຼື ຫີນຢູ່ໝູ່ເຫາະ ເຈື່ອງຊາ ຫຼື ຮວາ່ງຊາກໍຄືຢູ່ບັນດາເຂດທະເລອື່ນ. ເພື່ອເປັນຂໍ້ອ້າງສຳລັບບັນດາຄຳປະກາດເຫຼົ່ານີ້, ຈີນສາມາດນຳໃຊ້ ບັນດາ ບັນ ທັດ ຖານດ້ານນິຕິກຳທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຄືການຄອບຄອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ຫຼື ຮັບຮອງເທິງດິນແດນຕົວຈີງ. ເພິ່ມເຂົ້າບັນດາ ສິດ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້າ້່ວຂຶ້ນເທິງແຄມທະເລຂອງທະວີບ, ຈີນສາມາດຈະຍາດມາໄດ້ສິດຕ່າງໆສົມຄວນທີ່ປະເທດ ນີ້ ສາມາດ ຮັກສາໄດ້ຢູ່ທີ່ທະເລຕາເວັນອອກ.

ແຕ່ PCA ບໍ່ມີການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາດ້ານສິດອະທິປະໄຕນີ້ໃນຄະດີຮ້ອງຟ້ອງຂອງ ຟິລິບປີນ. ແລະ ເຖິງ ວ່າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຈີນຢູ່ທີ່ທະເລຕາເວັນອອກໄດ້ຍອມຮັບ – ຜ່ານການເຈລະຈາ, ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື ຕັດສີນ – ລວມຍອດເນື້ອທີ່ນ່ານນໍ້າ, ລວມທັງເຂດແດນນ່ານນໍ້າ, ເຂດອະພິສິດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ບ່າທະວີບຈະບໍ່ ໄດ້ເທົ່າກັບເນື້ອທີ່ປົກຄຸມໃນເສັ້ນຂີດຍະຫວ່າງເກົ້າຂີດ.

ຄຳຕັດສີນຂອງ PCA ກໍປະຕິເສດຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຈີນສຳລັບສິດຂັດຂວາງບໍ່ຈຳກັດການກະທຳສືຍຂ່າວໃນຂອບ ເຂດໃກ້ສຳລັບການກະທຳດັດແປງ ແລະ ກໍ່ສ້າງເທິງຂະໜາດໃຫຍ່ບັນດາເດີ່ນບີນການທະຫານ, ເຂດທີ່ໝັ້ນພະລາທິ ການ, ໂຄງການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ຢູ່ບາງດິນດອນ ແມ່ນສະໜາມຮົບປືນໃຫຍ່. ການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງຄືແນວນັ້ນໄດ້ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ 7 ແຫ່ງໂດຍກ່ອນໜ້ານັ້ນບໍ່ມີຄົນມາຢູ່ອາໄສຢູ່ໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ: ຫາດ ແວ່ງຄັນ, ຊູບີ, ກາແວນ ແລະ ຕືເຫງຍ (ກ່ອນອື່ນນັ້ນແມ່ນບັນດາຫາດເຄິງຢູເຄິ່ງຈົມນໍ້າ), ຫາດກາກມາ, ເຈົາວຽນ ແລະ ຈື້ເທີບ (ກ່ອນໜ້າ ນັ້ນແມ່ນ ບັນດາໂງ່ນຫີນຟູຂຶ້ນໃນເວລານໍ້າທະເລຂື້ນ ແຕ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສຳລັບການຢູ່ອາໄສ).

ຕາມ UNCLOS, ບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກໍ່ສ້າງບັນດາເພາະທຽມ ແລະ ໂຄງການໃນເຂດອະພິສິດເສດຖະກິດ ຂອງຕົນ, ແລະ ຢູ່ທີ່ເຂດກາງທະເລ (ພຽງເພື່ອຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງສັນຕິພາບ). ແຕ່ວ່າ, ທັງສອງກໍລະນີນີ້ລ້ວນແຕ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງ ຂຶ້ນຜົນດ້ານນິຕິກຳແມ່ນຫັນຫາດເຄິ່ງຟູເຄີ່ງຈົມນໍ້າເປັນ “ຫີນ” (ທີ່ສາມາດສ້າງຂຶ້ນເຂດນ່ານນໍ້າ 12 ໄມ), ຫຼື ຫີນບໍ່ມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການຢູ່ອາໄສເປັນ “ເກາະ” (ທີ່ສາມາດສ້າງຂຶ້ນເຂດອະພິສິດດ້ານເສດຖະກິດ 200 ໄມ). ຄະດີ ຮ້ອງ ຟ້ອງຂອງ ປີລິບປີນອີກຄັ້ງໜຶ່ງຮັບຮອງບັນດາຫຼັກການພື້ນຸານເຫຼົ່ານີ້.

ເວລາກະທຳແນວນັ້ນ, PCA ກໍໄດ້ປະກາດຢ່າງລະອຽດວ່າ ຈີນບໍ່ມີສິດ- ຢ່າງນ້ອຍໃນຫໍລະນີຫາດ ແວ່ງຄັນທີ່ກ່ອນໜ້າ ນັ້ນເປັນໂງ່ນຫີນເຄິງຟູເຄິ່ງຈົມນໍ້າ – ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ສ້າງຍ້ອນວ່າເຂດນີ້ຂຶ້ນກັບເຂດອະພິສິດ ດ້ານເສດຖະກິດຂອງຟີລິບປີນ.

ເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ວ່າຈີນຈະປະລະເລີຍເກາະໃດໜຶ່ງ, ຫີນ ຫຼື ຫາດແຫ້ງໃດໜຶ່ງທີ່ປະເທດນີ້ກຳລັງຢືດຄອງ ຫຼື ຍົກເລີກ ການຮຽກຮ້ອງສິດອຳນາດອະທິປະໄຕສຳລັບດິນດອນເທິງທິວີບສ່ວນຫຼາຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ. ແຕ່ທຸກຝ່າຍທັງໝົດມີ ຄວາມປາດຖະໜາຮັບປະກັນຄວາມເປັນສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ, ສະນັ້ນສົ່ງເສີມຈີນປະຕິບັດບັນດາຂັ້ນຕອນກ້າວ ໄປໂດຍບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍໜ້າເສຍຕາໃຫ້ປະເທດນີ້.

ບັນດາຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ລວມທັງການຍົກເລີດການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ສ້າງດ້ານການທະຫານທີ່ເຜີຍໃຫ້ເຫັນເທິງ ເກາະທຽມ ໂດຍມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ 7 ແຫ່ງ ຈີນທີ່ກຳລັງຢືກຄອງຢູ່ທີ່ໝູ່ເກາະເຈື່ອງຊາ; ບໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວປັບປຸງໃໝ່ຢູ່ທີ່ໂງ່ນຫີນ ຂັດແຍ່ງຄືຫາດ Scarborough; ຢຸດຕິການກ່າວເຖິງ “ຂີດຍະຫວ່າງເກົ້າຂີດ” ຄືວ່າແມ່ນຊາຍແດນສະແດງສິດອຳນາດ ອະທິປະໄຕຂອງປະເທດນີ້ສຳລັບບັນດາດິນດອນຢູ່ທະວີບທົງໝົດທີ່ໄດ້ປົກຄຸມ; ຍີນຍອມເອົາບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງ ເຫຼົ່າ ນີ້ໄປເຈລະຈາ, ຫຼື ດີກວ່າແມ່ນສະເໜີຂຶ້ນສານກຳມະການແຫ່ງໜຶ່ງເພື່ອໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື ຕັດສີນ; ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາກັບ ASEAN ລະບົບຫຼັກການການກະທຳສຳລັບທຸກຝ່າຍເທິງທະເລຕາເວັນອອກ; ຍົກເລີດຄວາມແຕກແຍກ ແລະ ກໍ່ຄວາມ ວຸ້ນວາຍຂອງທຸກບໍ່ໝັ້ນຄົງ  ຄວາມແຕກແຍກໂດຍຜ່ານພັລຫານີ້ແມ່ນ ກຳປູເຈາ ອລິ ລາງ

ມີການເລືອກເອົາອັນໜຶ່ງແທນທີ່ທີ່ປັດຈຸບັນກຳລັງຊຸກຍູ້ໂດຍພາຍພົນທະຫານຝ່າຍ ອີ່ແຮ້ງໃນກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາ ຊົນ ແມ່ນຜັນຂະຍຫາຍນະໂຍບາຍແຂງແໜ້ຍກວ່າ. ຕົວຢ່າງ UNCLOS ແລະ ປະກາດສ້າງຕັ້ງເຂດສັງ ເຫດປ້ອງ ກັນ ທາງ ການ (ADIZ) ຢູ່ສ່ວນໃຫຍ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກ. ການປະກາດສ້າງຕັ້ງ ADIZ, ແມ່ນອັນໜຶ່ງທີ່ແນ່ນອນແລ້ວວ່າ ອາເມລິກາຈະບໍ່ຖືເອົາ, ມີຄວາມສາມາກເຮັດໃຫ້ເພິ່ມຂຶ້ນຫຼາຍສົມຄວນບັນດາຄວາມສາມາດເກີດຂຶ້ນບັນດາເຫດການ ກະທົບທາງການທະຫານທີ່ສາມາດພາໃຫ້ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາວຄິດມາກ່ອນ.

ຫັນຫຼັງໄປກັບ UNCLOS ກໍ່ເປັນວິທີການແກ້ໄຂໜຶ່ງທີ່ຜິດພາດ. ຈີນກໍຍັງມີຂໍ້ບັງຄັບໃນຕົວຈີງແລ້ວຍ້ອນບັນດາຂໍ້ ຄວາມ ມາດຕານີ້ໃນເວລາປັດຈຸບັນນີ້, ບັນດາຂໍ້ຄວາມມາດຕາ UNCLOS ເກືອບວ່າໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງ ທົ່ວເຖິງເປັນທຳ ນຽມສາກົນທີ່ບໍວ່າປະເທດໃດກໍ່ຕາມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ. ການກະທພຖືເບົາເຫຼົ່ານີ້ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄວາມ ເຊື່ອຖື ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ນຂອງຈີນ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຂັດແຍ່ງກັບຍີ່ປູ່ນຢູ່ທີ່ທະເລຈີນຕາເວັນອອກ ທີ່ປະ ເທດ ນີ້ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງໂດຍອີງໃສ່ບັນດາມາດຕາກ່ຽວກັບບ່າທະວີບໄດ້ກຳນົດໃນ  UNCLOS.

ຖ້າຫາກຈີນປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັນແຂງກ້າ ຫຼື ບໍ່ດັດປັບຄືນການກະທຳຢ່າງສົມຄວນໃນເດືອນຕໍ່ໄປ, ຄວາມສາມາດວ່າ ບັນດາປະເທດອື່ນ, ລວມທັງ ອົດສະຕຣາເລຍ, ສ້າງຄວາມກົດດັນຕື່ມຕໍ່ຈີນ – ລວມທັງການປະຕິບັດບບັນດາການ ເຄື່ອນ  ໄຫວແບບເສລີພາບການເດີນທາງທະເລພາຍໃນຂອບເຂດ 12 ໄມຂອງຫາດຫີນ ແວ່ງຄັນ ແລະ ບັນດາ ເກາະ ທຽມ ປະເພດດຽວກັນ – ຈະນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ. ແຕ່ປັດຈຸບັນ, ທຸກປະເທດຄວນໃຫ້ ຈີນມີກາລະ ເທສະໜື່ງເພື່ອດັດ ປັບນະ ໂຍບາຍ ແລະ ເຢັນລົງ, ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເພິ່ມຂຶ້ນຄວາມເຄັ່ງຕືງໃນພາກພື້ນ .

Gareth Evans, ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ  (1988-1996) ແລະ ປະທານອົງການ ວິກິດການສາກົນ (2000-2009), ປັດຈຸບັນເປັນປະທານ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາລີ. ເປັນປະທານ ຮ່ວມ ສູນທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຮັກສາມີສຳນັກງານຢູ່ທີ່ New York ແລະ ສູນບໍ່ເຜີຍແຜ່ ແລະ ປົດອາວຸດນີວເກຼຍມີສຳນັກງານຢູ່ທີ່ Canberra.

 

 ຄຳວິຈານຂອງທ່ານ :

ຂ່າວເດັ່ນ

 • ສານໂລກຢູ່ນະຄອນ La Hay ປະຕິເສດບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງດ້ານອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງຈີນຢູ່ທີ່ທະເລຕາເວັນອອກ
 • 707
 • ແມ່ນໄຊຊະນາອັນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ ຟີລິບປີນ, ສານໂລກແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ອອກຄຳຕັດສີນທີ່ວ່າ ບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຈີນຢູ່ທີ່ທະເລຕາເວັນອອກແມ່ນຜິດກົດໝາຍ, ສີ່ງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕືງເພິ່ມຂຶ້ນຢູ່ໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດຮ້ອນແຮງຂອງໂລກ . Keith Johnson, Dan De Luce 12/7/2016 ສານໂລກແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈີນຮັບຄວາມເຈັບແຊບໃນວັນອັງຄານອາທິດຜ່ານມານີ້ດ້ວຍຄຳຕັດສີນວ່າປັກກິ່ງບໍ່ມີຫຼັກຖານທາງດ້ານປະຫວັດສາດຕໍ່ເຂດແຄ້ວນອັນກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ປະເທດນີ້ປະກາດຄວາມຮຽກຮ້ອງສິດອຳນາດອະທິປະໄຕຢູ່ທີ່ທະເລຕາເວັນອອກ. ​ການ​ຕັດ​ສິ​ນ​ຂອງ​ສານກຳມະການປະຈຳຢູ່  LA HAY  ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຢ່າງ​ຊ​ັດ​ເຈນທາງດ້ານກົດໝາຍ​ກ່ຽວກ​ັບ​ບ​ັນ​ດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຈີນຕໍ່ບັນດານ່ານນໍ້າຢູ່​ຂໍ້​ທະ​ເລ​ຕາເວັນອອກ, ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຍາດ​ແຍ້ງ​ພື້ນ​ທີ່​ດັ່ງ​ກ່​າວ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ໄດ້​ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່​ຄວາ​ມ​ສ​ຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຈີນ ແລະ ຫຼາຍ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່ນັ້ນ,…

 • ທະເລຕາເວັນອອກບໍ່ແມ່ນຂອງຈີນ
 • images
 • 12/7/2016 Gareth Evans MELBOURNE – ອັນທີ່ບໍ່ແປກໃຈວ່າສານກຳມະການປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ (PCA) ຢູ່ທີ່ La Haye ໄດ້ຮັບຮອງ ຂໍ້ໂຕ້ຖຽງຕົ້ນຕໍທີ່ ປີລິບປີນຍົກຂຶ້ນມາໃນຄະດີຮ້ອງຟ້ອງຂອງປະເທດນີ້ຕໍ່ກັບຈີນກ່ຽວກັບວິທີການນຳໃຊ້ສົນທິສັນຍາ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍກົດໝາຍທາງທະເລ (UNCLOS) ຢູ່ທີ່ທະເລຕາເວັນອອກ. ໃນການຕັດສີນຂອງຕົນ, ດ້ວຍ ການໃຊ້ຄຳສັບແຮງກວ່າທີ່ຈະລໍຄອຍ,…

 • ໜູນຊ່ວຍປັບປຸງລັກສະນະມີປະສິດທິຜົນ,ກະຈ່າງແຈ້ງໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຢູ່ຫວຽດນາມ
 • Ho tro cai thien tinh hieu qua, minh bach trong quan ly dat dai
 • ວັນ​ທີ 06/07, ທະ​ນາ​ຄານ​ໂລກ​ປະ​ຈຳ​ຫວຽດ​ນາມ ຫ​າ​ກໍອະ​ນຸ​ມັດ​ຜ່ານ​ໂຄງ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​​​ກ່ຽວ​ກັບທີ່​ດິນ​ຫວຽດ​ນາມ ທີ​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 150 ລ້ານ USD ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ປະ​ກອ​ບ​ສ່ວນ​ປັບ​ປຸງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ກະ​ຈ່າງ​ແຈ້ງ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທີ່​ດິນ​ຢູ່​ຫວຽດ​ນາມ. ທ່ານ Achim Fock, ​ຜູ້​​ຮັກ​ສາ​ການຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການທະ​ນາ​ຄານໂລກ​ປະ​ຈຳ​ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ, ໂຄງ​ການ​ຈະ​ກໍ່​ສ້າງ​ລ​ະ​ບົບ​ຂໍ້​ມູນ​​ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ​ຫຼາຍ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ລະ​ດັບ​ຊາດ, ສ້າງ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ​​ກ່ຽວ​ກັບທີ່​ດິ່ນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃຫ້​ທັງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ…

 • ເສດຖະກິດຫວຽດນາມຄ່ອຍໆຫຼຸດຜ່ອນການຂຶ້ນກັບແຫຼ່ງທຶນ ODA
 • kt 1 (1)
 • ຫວຽດ​ນ​າມ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ເມື່ອ​ດຶງ​ດູດ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ພັດ​ທະ​ນາ (ODA) ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ອຸ​ປະ​ ຖ​ຳ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ. ​ປະ​ເທ​ດ​ທຸກ​ຍາກ, ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​​ທີ່ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ປານ​ກາງ. ນີ້​ແມ່ນ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ ແຕ່​ກໍ​ໄດ້​ວາງ​ອອກ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ອັນ​ໃກ້​ໆ​ນີ້ ເມື່ອ​ຫວຽດ​ນາມ​ ​ຫຼ​ຸ​ດ​ຜ່ອນ​ການ​​ຂຶ້ນ​ກັບ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ ODA ແລະ ​ກຸ້ມ​ຕົນ​ເອງ​ເພື່ອພັດ​ທະ​ນາ, ສ້າງ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ. ບົດ​ຂຽນ “ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຫວຽດ​ນາມ​ຄ່ອຍໆ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​​ຂຶ້ນ​ກັບແຫຼ່ງ​ທຶນ ODA”…

 • ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງແລະນ້ອຍບືນຕົວຂຶ້ນເພື່ອແກ່ງແຍ້ງເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມTPP
 • tpp (Custom)
 • ເມື່ອ​ສັນ​ຍາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຂ້າມ​ປ​າ​ຊີ​ຟິກ (TPP) ມີ​ຜົນ​ສັກ​ສິດ, ບັນ​ດາ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ພວ​ມ​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ຄື: ເຄື່ອງ​ຕ່ຳ​ແຜ່ນ​ຕັດ​ຫຍິບ, ເກີ​ບ​ໜັງ, ເຄື່ອງ​ເ​ຟີ້​ນີ​ເຈີ, ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ… ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຫຼາຍ​ພໍ່​ສົມ​ຄວນ. ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຢູ່​​ໃນຂົງ​ເຂດ​ອື່ນໆ, ນີ້​ພັດ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ໃນ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ. ງອກ​ລວນ, ນັກ​ຂ່າວ VOV ມີ​ບົດ​ຂຽນ​ທີ່​ພາດ​ຫົວ​ຂໍ້​ວ່າ “ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ກາງ​ແລະ​ນ້ອຍ​ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້​ນ​ເພ​ື່​ອ​ແກ່ງ​ແຍ້ງ​ເມື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ TPP”. (ພາບ​ປະ​ກອບ​ຈາກ​ອີ​ນ​ເຕີ​ແນັດ)…

 • ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກຢ່າງສຸດຂີດເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດພັດທະນາ
 • DN
 • ລັດ​ຈະ​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຢ່າງ​ສູງ​ໃຫ້​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ. ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດ​າ​ເນື້ອ​ໃນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ມະ​ຕິ​ເລກ​ທີ 35 ກ່ຽວ​ກັບ​ການ ​ໜູນ​ຊ່ວຍ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຮອດ​ປີ 2020. ນັ້ນ​ກໍ່​ແມ່ນ​ຄຳ​ຢືນ​ຢັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫງວຽນ​ຊວນ​ຟ​ຸກ ທີ່​ການ​ພົບ​ປະ​ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ແລະ ວິ​ສ​າ​ຫະ​ກິດ​ທີ່​ຫາກ​ໍ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈິ​ມິນ ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ 04 ຜ່ານ​ມາ. ບົດ​ຂຽນ​ຂ​ອງ ໂຕ​ຕວນ, ນັກ​ຂ່າວ VOV. (ພາບ​ປະ​ກອບ:…

 • ຫວຽດນາມມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມວັດທະນາຖາວອນ,ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ,ຍຸຕິທຳແລະປະຊາທິປະໄຕໃນປີ2035
 • VN2035
 • ຮອດ​ປີ 2035 ຫວຽດນາມ ຈະ​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ລື່ນ​ກາຍ​ລະດັບ​ປານ​ກາງ, ກ້າວ​ໄປ​ເຖິງ​ກາຍ​ເປັນ​ສັງຄົມ​ວັດທະນາ​ຖາວອນ, ມີ​ຫົວຄິດ​ປະ​ດິດສ້າງ, ຍຸຕິ​ທຳ ​ແລະ ປະຊາທິປະ​ໄຕ. ນີ້​ແມ່ນ​ຈຸດໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາ “ຄວາມ​ມຸ່ງ​ຫວັງ​ຂອງ ຫວຽດນາມ ປີ 2035 – ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ພາກ​ເອກະ​ຊົນ​ຂະຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ ​ແລະ ຮຽກຮ້ອງ​ຫັນ​ລະບອບ​ເປັນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ” ​ໂດຍ​ຫ້ອງການ​ກາ​ນຄ້າ ​ແລະ…

© ລິຂະສິດຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ຫວຽດລາວ
ເຮືອນເລກທີ 53 ຮ່ອມ 168 ຖະໜົນຮ່າວນາມ, ບ້ານ ໂອເຈີ້ເຢື່ອ, ເມືອງ ດົ໋ງດາ, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ. | Tel: 0084 4 35190058 I Fax: 0084 4 35190158 
Email: info@vietlaoco.com I Website: www.vietlaoco.com