ທີ່ຕັ້ງ: ເຮືອນເລກທີ 53 ຮ່ອມທີ 168, ຖະໜົນ ຮ່າວນາມ, ບ້ານ ໂອເຈີ້ເຢື່ອ, ເມືອງ ດົ໋ງດາ, ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ
ໂທລະສັບ : +84 4 35190058
ແຟັກ  : +84 4 35190158
ອີແມລ  : info@vietlaoco.com
ແວັບໄຊ  : www.vietlaoco.com
Y!M : alt
Skype : skype_logo